­
English

Ressurser i grunnskole og videregående opplæring i Norge 2003-2007

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hægeland, Torbjørn, Lars J. Kirkebøen, Oddbjørn Raaum

År:

2008

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 3

Sammendrag (engelsk)

Utviklingen i ressurser i grunnskole og videregående opplæring beskrives ved hjelp av data fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og KOSTRA. Ulike indikatorer som driftsutgifter og lærertimer viser at kommuner og fylkeskommuner bruker mer ressurser pr elev til opplæringsformål i 2007 enn de gjorde årene før. Variasjonen mellom kommuner kan i hovedsak tilskrives smådriftsulemper og forskjeller i bosettingsmønster.

Nøkkelord:

Skole, ressurser, GSI, KOSTRA

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1322 - Ressurser i grunnskolen og videregående opplæring

ISBN:

978-82-7988-085-1

Kontakt:

oddbjorn.raaum@frisch.uio.no

Finansiering:

Utdanningsdirektoratet