­
English

Patenter i modeller med teknologisk vekst – en litteraturoversikt med vekt på klimapolitikk

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Berglann, Helge

År:

2008

Referanse:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 4

Sammendrag (engelsk)

Denne artikkelen gir en oversikt over teoretisk litteratur som behandler patentsystemenes betydning for innovasjonsutvikling. En del av undersøkelsen sammenlikner evigvarende patenter med patenter som har begrenset levetid. Jeg er særlig interessert i hvordan konklusjonene fra den generelle litteraturen har blitt tatt hensyn til i arbeidene om teknologiutvikling og miljø. Ut i fra dette kommer jeg med forslag til hva framtidig økonomisk forskning på dette området bør fokusere på.

Nøkkelord:

Forskning og utvikling; patentpolitikk; endogen vekst; miljø

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 6512 - R&D, Industry Dynamics and Public Policy

ISBN:

978-82-7988-083-7

Kontakt:

helge.berglann@frisch.uio.no

Finansiering:

Norges forskningsråd