­
English

Equity in Environmental Policy with an Application to Global Warming

Forfattere:

Rose, A. and S. Kverndokk

År:

2007

Referanse:

Bokkapittel
Reprinted in J. C. J. M. van den Bergh, K. Burton, G. Mason and P. Nijkamp (eds.): Environmental Planning, Edward Elgar Publishing Ltd.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3110 - Forskningsfondsmidler: Modellutvikling og teoristudier