­
English

The cost of greenhouse gas mitigation in Europe – Kyoto and beyond

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Heggedal, T.-R. and S. Kverndokk

År:

2007

Referanse:

Andre skrifter
International Association for Energy Economics Newsletter, Fourth Quarter, 9-12

Sammendrag (engelsk)

We survey the costs of greenhouse gas mitigation in Europe, focusing on cost savings of permit trade, the effects of US rejection of the Kyoto Protocol, and how costs vary with different trade schemes.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via SSB
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3117 - Innovasjonspolitikk versus utslippsreduksjoner i en liten åpen økonomi med klimarestriksjoner