­
English

Generisk bytte En økonometrisk studie av aktørenes og prisenes betydning for substitusjon

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Almendingen, Vivian

År:

2007

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 1

Sammendrag (engelsk)

Jeg ser i denne studien på etterspørselen etter henholdsvis originalpreparater og generika, og ikke minst utviklingen i etterspørselen over perioder med ulike prisreguleringsregimer. Gjennom en ”conditional logit modell” studerer jeg hvordan ulike faktorer ved pasienten, legen og apoteket påvirker etterspørselen etter de to typene preparater – i tillegg til i hvor stor grad prisene spiller inn på valget.

Nøkkelord:

Generika, originalpreparat, virkestoff, lege, pasient, apotek

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4111 - Government financing of drug consumption in Norway and the markets for pharmaceuticals

ISBN:

978-82-7988-076-9

Finansiering:

Norges forskningsråd