­
English

Empirical Specification of the Model in “Early Retirement and Economic Incentives”

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hernæs, Erik and Steinar Strøm

År:

2000

Referanse:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 1

Sammendrag (engelsk)

This paper documents the empirical specification of the model in Hernæs, et al. (2000).

Nøkkelord:

Early retirement, multinomial logit model, taxes

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1202 - Pensjonsordninger, yrkesaktivitet og pensjoneringsadferd

ISBN:

82-7988-008-9