­
English

The Scandinavian Model and Economic Development

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Moene, K.O. and M. Wallerstein

År:

2006

Referanse:

Andre skrifter
Development Outreach, The World Bank, http://viewer.zmags.com/publication/b908f279#/ad56b5af/1

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: