­
English

Den skandinaviske modellen som utviklingsstrategi

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Moene, Kalle

År:

2006

Referanse:

Andre skrifter
RØST: Utvikling, nr 2

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: