­
English

Ikke som før. Framtidas omsorgsutfordringer og strategier for å møte dem

Forfattere:

Barstad, S., Ø. Brandt og S. Kverndokk

År:

2007

Referanse:

Økonomisk forum

nr. 1, s. 10-16.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Økonomi og helse