­
English

What should (public) health insurance cover?

Forfattere:

Hoel, Michael

År:

2007

Referanse:

Journal of Health Economics

Volume 26, Issue 2, 213-430

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: