­
English

Den nordiske modellen

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Strøm, S.

År:

2006

Referanse:

Andre skrifter
i J. Clarhäll og H. Stensbak (red): Kvinner og Cash, RØST nr 1, 44-48

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1156 - Utstøting fra arbeidsmarkedet