­
English

The pharmaceutical market in Norway

Forfattere:

Dalen, D.M. og S. Strøm

År:

2006

Referanse:

Bokkapittel
In L. Sørgård (ed): Competition and Welfare: The Norwegian Experience. Bergen: Konkurransetilsynet pp 51-70

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4104 - HERO - legemidler

ISBN:

9788299747202