­
English

Inntekt, inntektsulikhet og helse

Forfattere:

Kverndokk. Snorre

År:

2006

Referanse:

Økonomisk forum

nr. 9, s. 22-31

Sammendrag (engelsk)

I denne artikkelen gir jeg en oversikt over sammenhengene mellom inntekt og helse på den ene siden og inntektsulikheter og helseulikheter på den andre siden. I hovedsak refererer jeg til teoretisk og empirisk forskning innen økonomi, men også annen forskning blir omtalt. Jeg ser først på absolutt inntekt og helse og skiller mellom de kausale sammenhengene som går fra inntekt til helse, helse til inntekt samt at det er andre faktorer som påvirker inntekt og helse i samme retning. Til slutt ser jeg på sammenhengene mellom relativ inntekt, inntektsulikhet og helse.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Helse- og omsorgsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4371 - Kunnskapsoversikt om inntekt og helse

Kontakt:

snorre.kverndokk@frisch.uio.no