­
English

Sektoranalyser - Gjennomgang av samfunnsøkonomiske analyser av effektiviseringspotensialer for utvalgte sektorer

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Førsund, Finn R.

År:

2006

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 9

Sammendrag (engelsk)

En statlig etat transformerer generelt ressurser til tjenester. Formålet med å frembringe tjenester er å oppnå overordnete resultater i samsvar med de grunnleggende mål for en etat. To sentrale begreper kan defineres: ytre effektivitet og indre effektivitet. En dekomponering av effektivitetsproblemet i ytre og indre effektivitet bare er mulig hvis de faktiske tjenester en etat produserer kan bringes på felles måleenhet, f.eks. kroner. Nødvendig datagrunnlag og metoder for å måle effektivitetsbegrepene rent prinsipielt gjennomgås. Skatteetaten, forskning, trygdeetaten og arbeidsmarkedsetaten undersøkes mht hva som er gjort for å kartlegge effektiviseringspotensialer. Noen muligheter til å foreta nye analyser blir tatt opp.

Nøkkelord:

Effektiviseringspotensial, ytre og indre effektivitet

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Moderniseringsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2361 - Kritisk analyse av statlig ressursbruk - forprosjekt

ISBN:

82-7988-074-7

Kontakt:

f.r.forsund@econ.uio.no

Finansiering:

Fornyings- og administrasjonsdepartementet