­
English

Effektiv måloppnåelse - En analyse av utvalgte politiske målsetninger

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

von der Fehr, Nils-Henrik M.

År:

2006

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 8

Sammendrag

Rapporten, som er skrevet på oppdrag fra Administrasjons- og fornyingsdepartementet, omhandler økonomiske effektivitetsanalyser på fire utvalgte politikkområder, "Et enklere Norge", "Effektiv forebyggelse av ulykker", "Bærekraftig grunnlag for spredt bosetning" og "En effektiv miljøpolitikk". For hvert politikkområde diskuteres analytiske og metodemessige problemstillinger, i tillegg til at det gis en innføring i norske empiriske undersøkelser.

Nøkkelord:

Økonomisk politikk, effektivitet, effektivitetsanalyser

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Moderniseringsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2361 - Kritisk analyse av statlig ressursbruk - forprosjekt

ISBN:

82-7988-072-0

Kontakt:

n.h.m.v.d.fehr@econ.uio.no

Finansiering:

Fornyings- og administrasjonsdepartementet