­
English

Utfall av yrkesrettet attføring i Norge 1994-2000

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Ekhaugen, Tyra

År:

2006

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 6

Sammendrag (engelsk)

Denne rapporten tar for seg varighet og utfall av attføringsforløp som ble avsluttet i 1994-2000, med spesiell vekt på relativt langsiktige utfall av disse. Sett under ett, ender 52% av forløpene i jobb i løpet av det første året etter at de ble avsluttet. De fleste av disse jobbene er varige, og 74% av dem som kom i arbeid er fortsatt i jobb tre år etter at attføringsforløpet ble avsluttet. Blant disse er det 70% som da har en årsinntekt på minst 4 ganger Folketrygdens Grunnbeløp (ca. 240.000 kroner i 2005). 21% av attføringsforløpene ender i uføretrygd, og 96% av disse er fortsatt i uføretrygd tre år etter. Rapporten dokumenterer hvordan utfall av attføringsforløp varierer med tiltakstype, kjønn, alder og innvandrerbakgrunn. Rapporten undersøker også virkningene av det innskjerpede attføringskravet fra 2000. Det ser ut til at antallet attføringsforløp økte etter 2000, men fordelingen av denne økningen over aldersgruppene er ikke slik innskjerpingen skulle tilsi, og vi ser heller ingen økning i andelen som går til uføretrygd relativt raskt etter at attføring ble tildelt.

Nøkkelord:

Yrkesrettet attføring, attføringstiltak, tiltak, trygd

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1305 - Trygdeforløp

ISBN:

82-7988-070-4

Kontakt:

t.m.ekhaugen@frisch.uio.no

Finansiering:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet