­
English

Prosjekt om intermodale konkurranseflater i persontransport i Norge

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Almendingen, Vivian, Dag. M. Dalen, Helge Dønnum, Sveinung Andre Kvalø, Faste Lynnum, Kristine von Simson og Steinar Strøm

År:

2006

Referanse:

Andre skrifter
Konkurransetilsynet, sluttrapport

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Konkurransetilsynet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2442 - Konkurranse i luftfarten

Finansiering:

Konkurransetilsynet