­
English

Enkle signaler i en kompleks verden. Forslag til et nasjonalt indikatorsett for bærekraftig utvikling

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Alfsen, K.H., Ø. Lone, E.M. Løbersli, T. Moe og K. Nyborg

År:

2005

Referanse:

Andre skrifter
Bærekraftsindikatorutvalget, Finansdepartementet NOU 2005:5

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: