­
English

Utility of income as a random function. Behavioral characterization and empirical evidence

Forfattere:

Dagsvik, J., S. Strøm og Z. Jia

År:

2005

Referanse:

Andre skrifter
Discussion papers no 431, Statistisk sentralbyrå

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1151 - Mobilisering av arbeidstilbudet