­
English

Sosiale normer og økonomisk insentiver

Forfattere:

Storesletten, K.

År:

2005

Referanse:

Minerva

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1133 - Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning