­
English

En halv pensjonsreform?

Forfattere:

Røed, K.

År:

2005

Referanse:

Økonomisk forum

nr 1

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1133 - Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning