­
English

Familiebakgrunn, skoleressurser og avgangskarakterer i norsk grunnskole. Utdanning 2005 - deltakelse og kompetanse

Forfattere:

Hægeland, T., L. Kirkebøen, O. Raaum og K.G. Salvanes

År:

2005

Referanse:

Statistiske analyser

74

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1171 - Resultatforskjeller i norsk skole