­
English

Taxes, transfers, labor supply and household welfare

Forfattere:

Strøm, S., R. Aaberge og U. Colombino

År:

2005

Referanse:

Bokkapittel
i T. Boeri, D. Del Boca og C. Pissarides (red): Women at work, Oxford University Press

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1142 - Inntektsskatt, fordeling og effektivitet