­
English

Physicians? Labour Supply. The Wage Impact on Hours and Practice Combinations

Forfattere:

Sæther, E.M.

År:

2005

Referanse:

Labour

19 (4), 673-703

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Økonomi og helse