­
English

Crime Induced Poverty Traps

Forfattere:

Mehlum, H., Moene, K. og R. Torvik

År:

2005

Referanse:

Journal of Development Economics

77, 325-340

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 5101 - Liberalisering, fattigdom og omfordeling