­
English

Two Views of Inequality over the Life-Cycle

Forfattere:

Heathcote, J., K. Storesletten og G.L. Violante

År:

2005

Referanse:

Journal of the European Economic Association

3 (2-3) 765-775

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1133 - Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning