­
English

Inntektsfordelingen i Norge, og forskjellige årsaker til ulikheter i pensjonsgivende inntekt

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Vestad, Ola Lotherington

År:

2006

Referanse:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 2

Sammendrag (engelsk)

I dette arbeidsnotatet tar vi for oss forskjellige årsaker til ulikhet i pensjonsgivende inntekt, og vi forsøker å framheve betydningen av disse for inntektsfordelingen for ett bestemt år - 2001. Spesielt ønsker vi å belyse hvor stor del av ulikheten i pensjonsgivende inntekt som enten er et resultat av individuelle avveininger mellom arbeid og fritid (frivillig versus ufrivillig deltidsarbeid/ledighet), eller som kompenseres i systemet i form av pensjonsrettigheter (som omsorgsarbeid, avtjening av verneplikt og studier).

Nøkkelord:

pensjonsgivende inntekt, inntektsfordeling, ulikhet

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1319 - Inntektsfordeling og pensjon

ISBN:

82-7988-069-0

Kontakt:

knut.roed@frisch.uio.no

Finansiering:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet