­
English

Optimale strategier i et to-kvotesystem

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Golombek, Rolf, Cathrine Hagem og Michael Hoel

År:

2006

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Sammendrag (engelsk)

Vi drøfter ulike faktorer som påvirker prisen på EU-kvoter, prisen på kyotokvoter og prisdifferansen mellom dem. Spesielt ser vi på hvordan bruk av kyotoavtalens fleksible mekanismer påvirker prisdifferansen mellom kvotesystemene. Vi vurder også hvordan norske myndigheter kan implementere EUs kvotesystem, og hvordan Norges handel med kyotokvoter kan organiseres.

Nøkkelord:

Kvoter, Kyoto, EU, CDM, JI

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Finansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3341 - Optimale strategier i et to-kvotesystem

ISBN:

978-82-7988-063-9

Kontakt:

rolf.golombek@frisch.uio.no

Finansiering:

Finansdepartementet