­
English

Measuring the Quality of Hospital Services Hospital Specific Factors and Individual Evaluations

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hernæs, Kjersti Helene

År:

2005

Referanse:

HERO Skrifter
Nummer i serie: 10

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Sosial- og helsedepartement ved Sykehusavdelingen
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4201 - Spesialiserings eller samdriftsfordeler i produksjon av helsetjenester - Evaluering av regionalt helsesamarbeid

ISBN:

ISBN 82-7756-155-05

Finansiering:

Helsedepartementet