­
English

Finansiering av tros- og livssynssamfunn

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hylland, Aanund

År:

2006

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 1

Sammendrag (engelsk)

Rapporten, som er utarbeidet etter oppdrag fra det offentlige stat/kirke-utvalget (NOU 2006:2), diskuterer ulike modeller for finansiering av tros- og livssynssamfunn. Det går et prinsipielt skille mellom frivillige ordninger basert på medlemskontingent e.l., og obligatoriske ordninger basert på en særskilt livssynsavgift eller offentlige bevilgninger finansiert av alminnelige skatter. Argumenter for og mot de ulike alternativene er drøftet, uten at noen bestemt konklusjon er truffet. Utgangspunktet er likebehandling av alle religioner og livssyn, men det er behov for særskilt drøfting av hva det betyr.

Nøkkelord:

Stat/kirke-utvalget, trossamfunn, livssynssamfunn, finansiering, livssynsavgift, medlemskontigent

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Det offentlige stat/kirke-utvalget
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2491 - Fremtidige finansieringsordninger for den norske kirke

ISBN:

82-7988-062-3

Kontakt:

frisch@frisch.uio.no

Finansiering:

Stat/kirke-utvalget