­
English

Analyse av produktivitet ved likningskontorene

Forfattere:

Førsund, Finn og Frode Lindseth

År:

2004

Referanse:

Andre skrifter
SKD 2004-058, Skattedirektoratet

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Skattedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2412 - Produktivitetsanalyser i Skatteetaten