­
English

Lifetime earnings

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Iskhakov, Fedor

År:

2005

Referanse:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 1

Sammendrag (engelsk)

This essay examines the problem of choice of a simple model for predicting unobserved and future earnings from pension point histories on the bases of lifecycle approach. Effects of specific data censoring technique used by the Norwegian statistics agency are carefully investigated.

Nøkkelord:

earnings prediction, pension points, censored variables models

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1131 - Oppvekstvilkår, tidlig arbeidsløshet og marginalisering

ISBN:

82-7988-058-5

Kontakt:

f.v.iskhakov@frisch.uio.no

Finansiering:

Norges forskningsråd