­
English

Skattefunksjoner i Norge 1990 - 2004

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Almendingen, Vivian

År:

2005

Referanse:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 2

Sammendrag (engelsk)

I dette arbeidsnotatet vises skattefunksjoner for yrkesaktive og pensjonister i perioden 1990-2004.

Nøkkelord:

Skatt, lønnsinntekt/arbeidsinntekt, pensjon

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1151 - Mobilisering av arbeidstilbudet

ISBN:

82-7988-060-7

Finansiering:

Norges forskningsråd