­
English

Påvirkes oljeletingen av klima-avtaler?

Forfattere:

Berg, E., S. Kverndokk, og K. E. Rosendahl

År:

1999

Referanse:

Økonomisk forum

nr. 5, s. 14-21.

Sammendrag (engelsk)

I denne artikkelen undersøker vi hvordan internasjonale klima-avtaler kan påvirke leteaktiviteten i oljeproduserende land utenfor OPEC. Vi benytter en dynamisk likevektsmodell for de internasjonale markedene for fossile brensler, der oljemarkedet består av et kartell (OPEC) og en frikonkurransefløy med prisfaste kvantumstilpassere. Våre modellberegninger tyder på at en konstant internasjonal CO2-avgift på fossile brensler kun vil ha neglisjerbar effekt på leteaktiviteten utenfor OPEC inntil midten av neste århundre. En stigende CO2-avgift, derimot, kan som følge av de dynamiske effektene føre til en viss økning i leteaktiviteten utenfor OPEC de nærmeste 40 årene.

Nøkkelord:

Oljeleiting, klimaavtaler, oljemarkedet

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: