­
English

Total Tax on Labour Income

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Nordberg, Morten

År:

2004

Referanse:

Andre skrifter
Skatteforum, seminar om skatteøkonomi, rapport nr 71

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1142 - Inntektsskatt, fordeling og effektivitet