­
English

Random utility function in household labour behavior modelling

Forfattere:

Iskhakov, Fedor

År:

2004

Referanse:

Andre skrifter
St. Petersburg State University Bulletin, economic series. Dep. VINITI #1288-B2004

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: