­
English

Optimal Disease Eradication

Forfattere:

Barrett, S. and M. Hoel

År:

2004

Referanse:

Andre skrifter
Nota di Lavaro 50:2004, FEEM

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Økonomi og helse