­
English

Inter-Industry Wage Differentials and Unobserved Ability: Siblings Evidence from Five Countries

Forfattere:

Björklund, A., Bratsberg, B. Eriksson, T., Jäntti, M. og O. Raaum

År:

2004

Referanse:

Andre skrifter
IZA discussion paper no 1080

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1211 - Overføring av ulikhet mellom generasjonene