­
English

Taking absurd theories seriously. 3 essays on rational choice theory and welfare analysis

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Røgeberg, Ole J.

År:

2004

Referanse:

HERO Skrifter
Nummer i serie: 12

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Økonomi og helse