­
English

En dråpe i havet. Forskningens marginalproduktivitet

Forfattere:

Brekke, Kjell Arne

År:

2004

Referanse:

Økonomisk forum

årgang 58, nr 6, 40-43

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: