­
English

Concumption and Risk Sharing over the Life Cycle

Forfattere:

Storesletten, K., Telmer, C.I. And A. Yaron

År:

2004

Referanse:

Journal of Monetary Economics

51(3), 609-33

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: