­
English

Institutions and the resource curse

Forfattere:

Mehlum, Halvor, Moene, Karl-Ove og Ragnar Torvik

År:

2006

Referanse:

Economic Journal

116

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 5103 - De multilaterale organisasjonenes rolle i fredskaping

Finansiering:

Norges forskningsråd