­
English

Skatteunndragelse og arbeidstilbud En empirisk analyse av arbeidstilbudet når svart arbeid er en mulighet

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Simson, Kristine von

År:

2004

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 10

Sammendrag (engelsk)

Viktige forklaringsfaktorer til at enkelte velger å arbeide svart er blant annet bransjetilhørighet, økonomiske variable som inntekt og skattesatser, egne og andres holdninger til skatteunndragelse og muligheten hver enkelt har til å arbeide svart. De mest sentrale resultatene fra analysen er som følger: Jo mer sosialt akseptert skatteunndragelse er i samfunnet, desto større er sannsynligheten for at man selv velger å arbeide svart. I tillegg viser det seg at de som arbeider svart, også arbeider mer hvitt. En flat beskatning kombinert med bunnfradrag, resulterer i en økning i hvitt og en reduksjon i svart arbeidstilbud.

Nøkkelord:

svart arbeid, skatteunndragelse

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Skattedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2411 - Svart økonomi i Norge

ISBN:

82-7988-056-9

Kontakt:

www.frisch.uio.no

Finansiering:

Skattedirektoratet