­
English

Global CO2 Agreements: A Cost Effective Approach

Forfattere:

Kverndokk, S.

År:

2004

Referanse:

Bokkapittel
Reprinted in M. Hoel (ed.): Recent Developments in Environmental Economics, vol.2, pp.234-255, Edward Elgar

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3110 - Forskningsfondsmidler: Modellutvikling og teoristudier