­
English

Markeder med svart arbeid

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Barth, Erling og Tone Ognedal

År:

2004

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 9

Sammendrag (engelsk)

En stor del av litteraturen om svart arbeid har fokusert på tilbudet, det vil si hvor mye enkeltindividet ønsker å jobbe svart for gitte priser og lønninger. I denne rapporten ser vi på samspillet mellom tilbud og etterspørsel i markeder med svart arbeid. For det første tar vi hensyn til at markedsprisene kan endres av svart arbeid. Dette gjør det mulig å diskutere effekter som ikke kommer fram i en ren tilbudssidemodell, som for eksempel effekter på produktivitet og lønnsomhet i svarte bransjer. For det andre tar vi hensyn til at en stor del av det svarte arbeidet foregår i regi av bedrifter, og analyserer bedrifters etterspørsel etter svart arbeid. Vi viser at omfanget av svart arbeid i bedrifter ofte er begrenset av bedriftenes etterspørsel. Andelen av arbeidet som utføres svart vil være negativt korrelert med bedriftens produktivitet, og med antall sysselsatte i bedriften. En empirisk analyse av spørreundersøkelsesdata fra 1980 og 2003 gir støtte til disse resultatene. Vi ser også på svart arbeid blant selvstendig næringsdrivende under ulike forutsetninger om kontrollstrategier. Basert på kontrolldata fra Oslo Likningskontor estimeres unndragelsen blant tannleger i Oslo.

Nøkkelord:

svart arbeid, skatteunndragelse

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Skattedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2411 - Svart økonomi i Norge

ISBN:

82-7988-055-0

Kontakt:

www.frisch.uio.no

Finansiering:

Skattedirektoratet