­
English

"Recycling in Seattle: What Do You Think?" City of Seattle Household Recycling Survey

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Bagby, J., Knight L., Larson, D., and G. Kipperberg

År:

2004

Referanse:

Andre skrifter
Final Version. Booklet Version 26/30.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3122 - An Empirical Analysis of the Presence of Multiple Decision-Making Frameworks in the Context of Environmentally Friendly Behavior