­
English

Retirement Behavior of Working Couples in Norway: A Dynamic Programming Approach

Forfattere:

Zhiyang, Jia

År:

2004

Referanse:

Andre skrifter
Dissertation Retirement in i Household Framework, forthcoming

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1132 - Yrkesaktivitet blant eldre og finansiering av pensjonssystemet