­
English

A Mixture of Household Retirement Choice

Forfattere:

Zhiyang, Jia

År:

2004

Referanse:

Andre skrifter
Dissertation Retirement in i Household Framework, forthcoming

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1132 - Yrkesaktivitet blant eldre og finansiering av pensjonssystemet