­
English

Kommentar til Pensjonskommisjonens innstilling

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hernæs, Erik

År:

2004

Referanse:

Tidsskrift for Velferdsforskning

vol. 7, nr 2, 108-111

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1133 - Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning