­
English

Arbeidsledighet og svart arbeid En empirisk analyse 1980-2003

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Dahl, Øyvind Johan

År:

2004

Referanse:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 2

Sammendrag

Utgangspunktet for dette arbeidsnotatet er spørreundersøkelser, om nordmenns holdninger til svart arbeid, utført i 1980, 1989, 2001 og 2003. Hovedresultatene for 2003 er: 1) Menn arbeider mer svart enn kvinner. For kvinner har det vært en liten nedgang. For menn er trenden motsatt. 2) Yngre mennesker arbeider i all hovedsak mer svart enn eldre. 3) De med folkeskole og universitet som høyeste utdanning arbeider minst svart, mens de med ungdomsskole og videregående skole arbeider mest svart. 4) Primærnæringene og varehandel er de bransjene der utøvelse av svart arbeid øker mest. 5) En 39 % økning i tilbøyeligheten til å arbeide svart for arbeidsledige respondenter i forhold til 2001. Dette funnet bekreftes av estimeringsresultatene for arbeidsledige som arbeider svart, som har gått fra å være ikke-signifikante i 2001 til å bli signifikante i 2003. I samme periode har den generelle arbeidsledigheten økt, noe som tyder på en positiv sammenheng mellom arbeidsledighet og svart arbeid.

Nøkkelord:

Svart arbeid, arbeidsledighet

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Skattedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2411 - Svart økonomi i Norge

ISBN:

82-7988-052-6

Kontakt:

o.j.dahl@econ.uio.no, www.frisch.uio.no

Finansiering:

Skattedirektoratet